Екологія підприємства - 2018

З 6 по 8 листопада 2018 на території Міжнародного виставкового центру відбудеться VI Спеціалізована виставка «Екологія підприємства».
Організатор — ТОВ «Міжнародний виставковий центр», за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Основна мета виставки: впровадження новітніх науково‑технічних природоохоронних досягнень на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.

Орієнтуючись на прийняті міжнародні норми, що обмежують забруднення навколишнього середовища, в Україні постала гостра необхідність удосконалення сфери поводження з відходами полімерних матеріалів та гумовотехнічних виробів. Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку з цим, тематика виставки доповнена новим розділом — Переробка відходів полімерів та гумотехнічних виробів.

Запрошуємо промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності поділитися своїми досягненнями та представити продукцію, відповідну таким тематичними напрямками:
— екологічний моніторинг та методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища
— системи очищення промислових викидів у повітря
— поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання)
— переробка та утилізація відходів полімерів та гумотехнічних виробів (техніка та обладнання)
— методи очищення та відновлення ґрунтів
— технології звукоізоляції, боротьба з шумом та вібрацією
— контроль за електромагнітними та радіаційними випромінюваннями
— поводження з токсичними і радіологічними відходами
— екологічно безпечні технології та виробництва
— екотранспорт

У рамках виставки передбачено проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» присвячених актуальним правовим, технічним та фінансовим питанням екологічної ситуації в Україні, міжнародному досвіду і співробітництву, а також перспективам розвитку технологій, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Контакти: