ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 2016

З 8-10 листопада 2016 на території Міжнародного виставкового центру відбудеться IV Спеціалізована виставка «Екологія підприємства».

Організатор — ТОВ «Міжнародний виставковий центр», за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Основна мета виставки: впровадження новітніх науково — технічних природоохоронних досягнень на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.
Запрошуємо промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності поділитися своїми досягненнями та представити продукцію, відповідну таким тематичними напрямками:
— екологічний моніторинг та методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища;
— системи очищення промислових викидів у повітря;
— поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання);
— переробка та утилізація полімерних відходів (техніка та обладнання);
— методи очищення та відновлення ґрунтів;
— технології звукоізоляції, боротьба з шумом та вібрацією;
— контроль за електромагнітними та радіаційними випромінюваннями;
— поводження з токсичними і радіологічними відходами;
— екологічно безпечні технології та виробництва.

У рамках виставки передбачено проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» присвячених актуальним правовим, технічним та фінансовим питанням екологічної ситуації в Україні, міжнародному досвіду і співробітництву, а також перспективам розвитку технологій, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Зокрема, відбудеться Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», метою якого є сприяння залученню інвестицій та інновацій, розробка рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з відходами.

Контакти: